Петър Станков

Учител по физическо възпитание и спорт

За мен


За мен
Име: Петър Ангелов Станков
Адрес: гр.Благоевград , ул.,, Даме Груев'' 32
Месторабота: Осмо СУ ,,Арсени Костенцев'' ,Благоевград
Професия: Учител по физическо възпитание и спорт
Телефон: 0897200204
E-mail : smorza@abv.bg

Образование


Образование
 1. Бакалавър Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт
 2. Кинезитерапия
 3. Магистър Физическо възпитание за напреднали деца и ученици
 4. Пета професионална квалификационна степен ДИУУ София

Квалификации


КвалификацииКвалификацииКвалификации
 1. Предизвикателства пред възпитанието в съвременното училище- един квалификационен кредит от 2018 г.
 2. Социални умения и емоционална интелигентност-как да ги формираме и развиваме -0,5 квалификационен кредит 2016 г. 
 3. Иновативност и интерактивност.Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес-0,5 квалификационен кредит 2017 г.
 4. Възрастови особености на децата и учениците.Умения на учителите за справяне с предизвикателства породени от възрастовите особености и възрастови кризи- 1квалификационен кредит 2017 г.
 5. Начална компютърна грамотност -курс от Информативно обслужване клон Благоевград
 6. Pre-Intermediate level 1 -English language course(80 hours),held at the Amerikan University in Bulgaria from February to May 2009 .

Професионален опит


Професионален опит
 1. СОУ ,,Георги Измерлиев'' -гр.Благоевград 12.09.2005 -01.12.2005 г.
 2. СОУ ,,Св.св. Кирил и Методи '' -гр.Симитли  10.01.2008-30.08.2008 г.
 3. Осмо СУ ,,Арсени Костенцев '' гр.Благоевград  от 2016 г.

Умения


Умения
Спортни Умения по:
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Плуване
Taekwon-do
Тенис на корт
Тенис на маса
Бокс
Фитнес
Хандбал
Туризъм

Изискванията ,знанията и уменията ,който всеки учител по физическо възпитание и спорт трябва да притежава или да се стреми към тях според мен са:
1.Да познава своя предмет-физическо възпитание,неговата теоретична основа, съвременно състояние.
2.Да познава останалите учебни предмети в основни линии и във връзка със своя предмет.
3.Да познава възрастовата физиология и психология на учениците.
4.Да познава педагогиката, психологията и теорията на физическото възпитание.
5.Да следи и познава развитието на спорта.
6.Да разполага с богат арсенал от двигателни умения и навици,които свободно да ползва по време на урока.
7.Да познава спортните уреди и съоръжения.
8.Да се занимава със самообразование, самовъзпитание и подготовка,да се учи да познава себе си,да се владее и самоуправлява.
9.Да има богата двигателна култура и правилно физическо развитие,високо ниво на физическа дееспособност.
10.Да създава интерес в учениците,да ги подбужда към активна дейност,да създава желание за учене и спорт.
11.Способност да се разбира с учениците.
12.Да притежава личности качества-етичност,принципност,честност,да дава личен пример.
13.И най --важното ,без които горните умения се  обезсмислят-да обича децата и работата си.

Контакт


Философия


Философия
''Играта е път към опознаване на света,в който детето живее и е призвано да го изменя,, Максим Горки

Педагогическата професия е немислима без дълбоко увлечение, преданост, смелост и новаторство в своята работа.Учителят въоръжава учениците със знания и умения,които непрекъснато растат и се усъвършенстват.Следователно ,за да бъде на ниво в своята професия, педагогът трябва непрекъснато да усъвършенства своите способности.

Един педагог трябва да умее да застане на гледната точка на ученика и да създаде атмосфера на доверие в общуването с другия.Ученикът трябва да се чувства като пълноценна личност.Учителя трябва да има способност да чете и тълкува вътрешното състояние на ученика по нюансите в поведението ,да владее невербалното общуване(мимики,жестове). Педагогът трябва да умее да се отнесе с чувство за хумор към дадена педагогическа ситуация.

Хоби


Хоби
Практикуване на всякакъв вид спорт с топка ,планински туризъм(преходи),къмпингуване и четене на книги(спортни,педагогически насочени и фентъзи)
I BUILT MY SITE FOR FREE USING