Петър Станков

Старши учител по физическо възпитание и спорт

За мен image
Име: Петър Ангелов Станков
Адрес: гр.Благоевград , ул.,, Даме Груев'' 32
Месторабота: Осмо СУ ,,Арсени Костенцев'' ,Благоевград
Професия: Учител по физическо възпитание и спорт
Телефон: 0897200204
E-mail : smorza@abv.bg

Образование image
 • Бакалавър,, Педагогика на обучението по физическо възпитание и спорт''
 • Кинезитерапия
 • Магистър,, Физическо възпитание за напреднали деца и ученици''
 • Трета професионална квалификационна степен ДИУУ София                                                • Следдипломна квалификация в НСА  Треньор по волейбол 
Квалификации imageКвалификации imageКвалификации image
 1. Предизвикателства пред възпитанието в съвременното училище- един квалификационен кредит от 2018 г.
 2. Социални умения и емоционална интелигентност-как да ги формираме и развиваме -0,5 квалификационен кредит 2016 г. 
 3. Иновативност и интерактивност.Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес-0,5 квалификационен кредит 2017 г.
 4. Възрастови особености на децата и учениците.Умения на учителите за справяне с предизвикателства породени от възрастовите особености и възрастови кризи- 1квалификационен кредит 2017 г.
 5. Начална компютърна грамотност -курс от Информативно обслужване клон Благоевград
 6. Pre-Intermediate level 1 -English language course(80 hours),held at the Amerikan University in Bulgaria from February to May 2009 .
 7. Компетентностният подход в обучението.От 25 .05.2022до 01.06.2022 г. 
 8. Дизайн на иновативна образувателна среда.05.09.2022г. До 12.09.2022г.
 9. Диагностична дейност на учителя.3 квалификационни кредита. 20.01.2022 г.
 10. Осигуряване на позитивна образувателна среда за живот и учене. От 07.09.2021г.
Професионален опит image
 1. СОУ ,,Георги Измерлиев'' -гр.Благоевград 12.09.2005 -01.12.2005 г.
 2. СОУ ,,Св.св. Кирил и Методи '' -гр.Симитли  10.01.2008-30.08.2008 г.
 3. Осмо СУ ,,Арсени Костенцев '' гр.Благоевград  от 2016 г.
 4. Разработване и реализиране на национален проект ,,Заедно в изкуствата и спорта" на МОН
 5. Ръководител на групи по волейбол
Умения image
Спортни Умения по:
Баскетбол
Волейбол
Футбол
Плуване
Taekwon-do
Тенис на корт
Тенис на маса
Бокс
Фитнес
Хандбал
Туризъм

Изискванията , знанията и уменията, който всеки учител по физическо възпитание и спорт трябва да притежава или да се стреми към тях според мен са:
1. Да познава своя предмет-физическо възпитание, неговата теоретична основа, съвременно състояние.
2. Да познава останалите учебни предмети в основни линии и във връзка със своя предмет.
3. Да познава възрастовата физиология и психология на учениците.
4. Да познава педагогиката, психологията и теорията на физическото възпитание.
5. Да следи и познава развитието на спорта.
6. Да разполага с богат арсенал от двигателни умения и навици, които свободно да ползва по време на урока.
7. Да познава спортните уреди и съоръжения.
8. Да се занимава със самообразование, самовъзпитание и подготовка,да се учи да познава себе си,да се владее и самоуправлява.
9. Да има богата двигателна култура и правилно физическо развитие, високо ниво на физическа дееспособност.
10. Да създава интерес в учениците, да ги подбужда към активна дейност, да създава желание за учене и спорт.
11. Способност да се разбира с учениците.
12. Да притежава личности качества-етичност,принципност,честност,да дава личен пример.
13. И най-важното , без които горните умения се обезсмислят-да обича децата и работата си.
Философия image
''Играта е път към опознаване на света,в който детето живее и е призвано да го изменя,, Максим Горки

Педагогическата професия е немислима без дълбоко увлечение, преданост, смелост и новаторство в своята работа.Учителят въоръжава учениците със знания и умения,които непрекъснато растат и се усъвършенстват.Следователно ,за да бъде на ниво в своята професия, педагогът трябва непрекъснато да усъвършенства своите способности.

Един педагог трябва да умее да застане на гледната точка на ученика и да създаде атмосфера на доверие в общуването с другия.Ученикът трябва да се чувства като пълноценна личност.Учителя трябва да има способност да чете и тълкува вътрешното състояние на ученика по нюансите в поведението ,да владее невербалното общуване(мимики,жестове). Педагогът трябва да умее да се отнесе с чувство за хумор към дадена педагогическа ситуация.
Хоби image
Практикуване на всякакъв вид спорт с топка , планински туризъм(преходи), къмпингуване и четене на книги(спортни, педагогически насочени и фентъзи)
I BUILT MY SITE FOR FREE USING